Hướng dẫn sử dụng các tính năng

Các lưu ý khi sử dụng

? Những lưu ý khi sử dụng Auto JX1 Pro1. Nếu bạn chạy auto lên thành công nhưng các tính năng hoạt động không đúng (ví...

Posted by Auto JX1 Efun on Sunday, 19 January 2020

Hướng dẫn Ngũ độc – Đứng im ôm bãi

[Hướng dẫn Ngũ độc đứng im ôm bãi]Để làm được, các bạn cần đảm bảo làm đúng các bước sau nhé:1. Cài đặt đánh quanh...

Posted by Auto JX1 Efun on Thursday, 5 March 2020

Hướng dẫn luyện skill không tốn mana

??‼️ Hướng dẫn luyện skill không tốn mana ‼️??? Điều kiện: (một trong các điều kiện sau)- Có kỹ năng hỗ trợ hút nội...

Posted by Auto JX1 Efun on Wednesday, 11 March 2020

Hướng dẫn tối ưu Nox làm nhẹ game treo nhiều acc
Clip hướng dẫn tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *