TênĐường dẫnGhi chú
Auto JX1 EfunLink 1 | Link 2Pass giải nén: 123456 (nếu cần)
Giả lập Nox 6.2.8.1Mediafire | Fshare | My ShareChú ý: tạo giả lập Nox Android 5

Thử link khác nếu link bất kỳ hỏng
DotNet 4.5Tải vềWindows 7 cài thêm
Microsoft .NET Core 3.1Tải vềWindows 10 cài thêm
Microsoft Visual C++ 2019 x64 RedistributableTải vềTất cả win cài thêm
TeamviewerTải vềKhi cần hỗ trợ kỹ thuật