Auto JX1 Efun
  1. Tính năng HOT
   – Tự động tối ưu và làm nhẹ giả lập
   – Hái quả Huy hoàng
   – Train nhiều bãi
   – Tránh boss hoặc dùng skill dame boss
   – Tổ đội theo danh sách
   – Trả lời hoa đăng
   – Giảm cấu hình, giảm lag game
   – Tự động đổi bãi train sau nhiều lần tử vong
   – Dã Tẩu:
     + Mật chí/Địa đồ chí 9x
     + Nộp mảnh SHXT
     + Nâng cấp kinh nghiệm
     + Nâng cấp Phúc duyên
     + Nâng cấp danh vọng
     + Sử dụng lệnh bài Dã Tẩu
     + Ưu tiên chọn phần thưởng: vạn, mật tịch…
     + Tự đổi phần thưởng mong muốn
     + Dùng mảnh SHXT hoặc cơ hội để hủy nhiệm vụ
     + Tùy chọn hủy các nhiệm vụ không mong muốn

  2. Luyện công:
   – Trở lại điểm luyện công
     + Khi bị tử vong, chụp ảnh người đã PK
     + Khi sử dụng thổ địa phù
     + Khi mất kết nối máy chủ
     + Khi bảo trì  máy chủ
     + Hồi máu trước khi đi train
   – Train nhiều bãi, tự đổi bãi khi train
   – Tự đánh dưới ngựa

   – Tự sửa trang bị đang đeo trên người
   – Tự mua thổ địa phù, máu và mana
   – Tự phù khi:
     + Hết bình máu / mana
     + Máu dưới 30% 50% 70%
     + Mang nhiều tiền 
     + Bị người khác bật PK
     + Bị ngủ độc buff bùa độc
     + Bị côn lôn buff Bắc minh đáo hải
   – Tự tổ đội khi train
     +
    Tự chờ đồng đội cùng ra bãi train
     + Tự theo sau chủ PT
     + Tự tìm PT để theo sau
     + Tổ đội theo danh sách
   – Xử lý BOSS
     + Dùng skill dame boss / buff hỗ trợ
     + Bỏ chạy. bỏ bãi có boss
     + Báo SMS cho người chơi 
   – Chống phá bãi / lag game
     + Không quay lại train nếu đang bị buff bùa độc
     + Chờ x phút trước khi quay lại điểm train
     + Thoát game và đăng nhập lại khi tử vong liên tiếp 3 lần

  3. Lọc và bán rác:
   – Không bán trang bị xanh nhiều dòng
   – Không bán trang sức
   – Không bán trang bị có thuộc tính hiếm:
     + Cộng kỹ năng
     + Kháng tất cả
     + May mắn
     + Hút sinh lực, nội lực 
     + Và các thuộc tính hiếm khác…

  4. Bày bán
   – Tự định giá và bán vật phẩm
   – Tự động bày bán lại sau khi mất kết nối

  5. Hỗ trợ
   – Tự tối ưu cấu hình giả lập, giảm lag khi chạy nhiều giả lập
   – Tự dùng skill hỗ trợ
   – Tự dùng TTL, QHT, TSBL, thẻ Đại hiệp…
   – Tự rút tiền mua máu, mana, phù khi về thành
   – Tự gửi tiền khi đi train
   – Hỗ trợ tự đăng nhập
   – Chat – Rao vặt kênh Thế giới
   – Hỗ trợ thông báo qua SMS khi có sự kiện / sự cố như: tử vong, về thành hoặc hết máu / mana…
   – Chế độ Night mode, Lock PC